De balans: wat heb je daaraan?

Eind van het jaar: tijd om de balans op te maken! Hopelijk was 2016 prive een goed jaar voor je, maar ook voor je onderneming. Dat zie je dan terug op de balans. De balans vormt samen met de Winst&Verliesrekening de hoofdmoten in de jaarrekening. In dit blog vertellen wij je alles over deze balans.

Evenwicht
De Balans is een overzicht van bezittingen en schulden van je onderneming, bij afsluiting van het boekjaar (meestal per 31 december). De balans moet – het woord zegt het al – altijd in balans zijn. Bezittingen aan de ene kant, schulden aan de andere kant. Maar wacht: net zo veel bezittingen als schulden? Hoe werkt dat dan? Hieronder een korte uitleg.

Bezittingen (Activa)
Alles dat een onderneming ‘heeft’ of gaat hebben zijn bezittingen. In de meeste gevallen gaat het om spullen, geld dat je nog moet krijgen en geld dat je al hebt. In de boekhouding verdelen we die dan ook in 3 groepen:

Materiaal (Vaste Activa)

Spullen die een jaar of langer meegaan, een aanschafwaarde hebben van meer dan €450,- excl BTW en waar je dus op mag afschrijven zijn Vaste Activa. Die staan op de balans tegen boekwaarde, oftewel wat ze op dat moment boekhoudtechnisch nog waard zijn (dus de aanschafprijs minus de afschrijvingen). Vaste activa ben je van plan te houden, vandaar dat ze ‘vast’ genoemd worden.

Voorraad en te ontvangen bedragen (Vlottende Activa)

Vlottende activa is alles wat naar verwachting binnen een jaar te gelde gemaakt wordt. Denk aan voorraden, of werk dat je onderhanden hebt: die hoop je toch wel binnen een jaar te factureren. En klanten waar je nog geld van krijgt (debiteuren): die moeten ook vooral snel betalen. Omdat dit kortlopend vorderingen zijn noemen we dit Vlottende Activa.

Geld (Liquide Middelen)

Dit bestaat uit alle betaal- en spaarrekeningen, maar ook het kasgeld van de onderneming.

Aan de activa-kant staat dus alles wat de onderneming aan geld heeft, of wat verkocht zou kunnen worden zodat er geld bijkomt.

Schulden (Passiva)
Alle schulden die een onderneming heeft staan onder ‘Passiva’ op de balans. Ook deze verdelen we in drie categorieën.

Schulden die niet binnen 1 jaar afgelost hoeven te worden (Lang Vreemd Vermogen)

Grotere bedrijfsleningen voor bijvoorbeeld het investeren in machines zien we hier terug.

Schulden korter dan 1 jaar (Kort Vreemd Vermogen)

Dit zijn bijvoorbeeld de facturen die je nog moet betalen aan leveranciers. Ook belastingen die je nog moet betalen. Of vakantiegeld voor je personeel.

Geld van de onderneming (Eigen Vermogen)

Hoewel ‘ie altijd bovenaan staat bij de Schulden/Passiva, is dit eigenlijk de sluitpost van de balans. Stel je voor dat je alle activa te gelde zou maken en al je klanten vandaag zouden betalen: dan staat er een X-bedrag op de bank. Stel je voor dat je daarvan vandaag ook al je schulden aflost. Wat er dan aan het eind van de dag nog overblijft is het eigen vermogen van het bedrijf.

Waarom wordt dat als ‘schuld’ gezien? Omdat het als het ware een schuld is van de onderneming aan de eigenaren. Is dat een plus-getal? Dan is dat dus van de eigenaar of eigenaren als het bedrijf op de balansdatum gesloten zou worden. De optelsom van het geld dat de eigenaar aan het bedrijf heeft ‘geleend’ plus de winsten die niet uitgekeerd zijn. Of, als het een negatief getal is: het geld dat de eigenaar van het bedrijf heeft ‘geleend’.

Moment opname
De Winst&Verliesrekening is een samenvatting van een periode, maar de balans is altijd een momentopname. Op 1 januari kan deze totaal anders zijn dan op 2 januari als je bijvoorbeeld net een forse factuur hebt betaald.  Het banksaldo wordt dan minder, maar de kortlopende schulden ook. Zo blijft de balans altijd in balans!

Waarom de balans opmaken?
De meeste ondernemers kijken vooral naar de Winst&Verliesrekening: wat heb ik nou overgehouden aan al dat harde werken. Maar de balans vertelt je wat je bedrijf ‘waard’ is; wat er over zou blijven als alles te gelde gemaakt zou worden. Voor freelancers is dat vaak niet zo belangrijk, omdat zij hun bedrijf (lees: zichzelf) meestal niet kunnen verkopen. Maar voor andere bedrijven kan het wel relevant zijn. BV’s zijn ook verplicht hun balans in verkorte vorm te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Zo kunnen andere ondernemers bijvoorbeeld zien hoe de BV ervoor staat, of het wel een financieel gezond bedrijf is waar ze zaken mee willen doen.

Ben jij in balans?
Ondernemers moeten een winstaangifte doen, ofwel voor de Inkomstenbelasting ofwel voor de Vennootschapsbelasting. Daarbij heb je een jaarrekening nodig en dus ook de balans.  Wij helpen je graag je jaarwerk in orde te maken. Niet alleen om aan je verplichtingen naar de Belastingdienst te voldoen, maar vooral zodat jij weet waar je staat met je onderneming, met het oog op de toekomst! Bel 020 – 770 1259 of stuur ons een bericht voor een vrijblijvende kennismaking.