Gelukkig nieuw (boek) jaar!

Het jaar loopt op z’n einde. De feestdagen komen er aan en hoewel ondernemerschap een meer dan full time job is, zul je je waarschijnlijk wat minder bezig houden met je administratie. Toch hebben we wat eindejaarstips op een rijtje gezet. En een samenvatting van de belangrijkste veranderingen op Belasting gebied per 2017.

CijferCombinatie is tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten. We wensen je prettige feestdagen!

EINDEJAARSTIPS

Omzetbelasting

 • Heb je een auto van de zaak waarmee je meer dan 500 km per jaar privé rijdt? Dan dien je in de aangifte over december of 4e kwartaal 2016 het BTW privé gebruik auto aan te geven. Deze bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (1,5% als de auto meer dan 5 jaar in de onderneming aanwezig is)
 • Betaal je over het hele jaar genomen minder dan € 1.883 omzetbelasting? Dan kun je in aanmerking komen voor de Kleine Ondernemersregeling waardoor je minder of zelfs helemaal geen BTW hoeft af te dragen. Via deze link lees je er meer over. Of bel ons dan kijken we samen of je hiervoor in aanmerking komt.

Inkomsten- en Vennootschapsbelasting

Plannen om te gaan investeren? Het kan lonen om dat nog in december te doen. Als je namelijk in een jaar minimaal voor € 2.300 excl. BTW aan investeringen doet (minimaal € 450 excl. BTW per stuk), kun je extra investeringsaftrek claimen. Het kan dus verstandig zijn om een investering in december te doen in plaats van in januari als je daarmee de grens van € 2.300 overschrijdt. Let op: dit geldt niet voor personenauto’s!

Administratie 2016

Het boekjaar 2016 moet afgesloten worden en het nieuwe aangemaakt worden. Een paar punten waar je zelf op kunt letten:

 • Zijn alle verkoopfacturen verstuurd? Volgens de wet moet dat binnen 30 dagen nadat de dienst geleverd is.
 • Alle kosten en inkomsten moeten geboekt worden in het jaar van de factuurdatum, ongeacht of ze betaald zijn
 • Check welke verkoopfacturen nog niet betaald zijn en stuur een herinnering aan je klant. Zitten er oude facturen bij waarvan je niet meer verwacht dat je klant ze nog zal betalen? Maak daar dan een overzichtje van zodat wij ze straks kunnen afboeken.
 • Check of je de pdf’s van alle aangiften omzetbelasting bij elkaar hebt
 • Voorraad? Kasgeld? Dat wordt tellen op 31 december!
 • Hou je zelf je administratie bij in een boekhoudpakket? Zorg dat alle posten van E-bankieren verwerkt zijn
 • Check of je de facturen van investeringen > € 450 bij elkaar hebt

BELASTINGPLAN 2017

Het Belastingplan 2017 moet nog door de 1e Kamer maar als deze wordt aangenomen zullen dit per 1/1/2017 de belangrijkste wijzigingen zijn:

Algemene cijfers

 • Tarieven in 2e en 3e schijf van de inkomstenbelasting worden verhoogd van 40,2% naar 40,8%
 • De 3e schijf van de inkomstenbelasting wordt verruimd naar € 67.071
 • De maximale Algemene Heffingskorting wordt met € 12 verhoogd tot € 2.254
 • De maximale Arbeidskorting wordt met € 20 verhoogd tot € 3.223
 • De werkbonus voor oudere werknemers wordt aangepast. Wie per 1 januari a.s. 63 jaar of ouder is, heeft recht op deze werkbonus. Tot en met 2016 lag deze grens bij 62 jaar

Eigen woning

 • Heb je een eigen woning en valt je inkomen in het toptarief van 52%? Dan heb je geen recht meer op volledige hypotheekrente-aftrek. Deze wordt sinds 2014 jaarlijks afgebouwd en bedraagt in 2017 nog maar 50%
 • Heb je een woning gekocht die nog gebouwd moet worden? Dan heb je al 6 maanden recht op aftrek van hypotheekrente ook al woon je er nog niet. Als de bouw langer duurt dan 6 maanden dan moet je bij de Belastingdienst dit kunnen aantonen om ook na die 6 maanden recht op hypotheekrente aftrek te kunnen krijgen
 • Per 1 januari vervalt de verplichting dat een eenmalige vrijgestelde schenking voor de aankoop van een eigen woning alleen aan je eigen kind (tot en met 39 jaar) mocht zijn. Vanaf 2017 kun je aan iedereen (tussen 18 en 40 jaar) deze eenmalige vrijgestelde schenking geven.
  Let op: als je dit witl doen voor iemand anders dan je kind en je wilt later je kind ook een schenking geven voor een eigen woning dan is deze niet meer vrijgesteld. De vrijstelling voor deze eenmalige schenking wordt per 1/1/2017 verruimd tot € 100.000.
  Heb je je kind in 2016 al de eenmalige schenking van maximaal € 53.016 gegeven voor aankoop van een woning? Dan mag je in 2017 of 2018 dit bedrag nog aanvullen tot € 100.000.
 • Heb je een monumentenpand? Per 1/1/2017 komt de aftrek op de kosten van onderhoud van dit monumentenpand te vervallen.

Privé gebruik auto

Het kan lonen om de aanschaf van een nieuwe auto in de zaak nog in 2016 te laten plaatsvinden. Voor alle auto’s die tot en met 31 december 2016 worden aangeschaft en een CO2 uitstoot hebben van 1-50 gram blijft gedurende 5 jaar het lagere bijtellingspercentage van 15% van kracht. Voor auto’s die aangeschaft worden vanaf 1/1/2017 geldt dat alleen elektrische auto’s nog in aanmerking komen voor het verlaagde percentage van 4%. Alle andere auto’s krijgen een bijtelling van 22%, ongeacht hoe milieuvriendelijk de auto is.

Omzetbelasting

Niet-betalende klant? Dan wil je wel de BTW terug die je hebt afgedragen. Per 1/1/2017 is het niet meer nodig om te bewijzen dat een vordering niet meer betaald gaat worden. Als een vordering vanaf 2017 langer dan een jaar open staat (en je hebt al het mogelijke gedaan om deze geïnd te krijgen) dan mag je de BTW als voorbelasting terugvragen in de eerstvolgende aangifte. Mocht de klant alsnog betalen dan dient de BTW weer aan de Belastingdienst terugbetaald te worden.

Pensioen in eigen beheer

Heb je in je B.V. een pensioen in eigen beheer? Let dan op. Per 1/1/2017 is de opbouw ervan niet meer mogelijk. Je hebt wel 3 jaar de tijd om de pensioenverplichting die per 31/12/2016 op de balans staat af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting.

Loonbelasting

 • De vrije ruimte in de werkkostenregeling blijft 1,2% van de totale fiscale loonsom en het percentage eindheffing over het meerdere ervan blijft 80%. Ook in de andere regels voor de werkkostenregeling verandert niets
 • De AOW leeftijd gaat in 2017 naar 65 jaar en 9 maanden. Dit heeft ook gevolgen voor de premie volksverzekeringen: werknemers ouder dan de AOW leeftijd zijn niet meer verzekerd voor de AOW en betalen daar ook geen premies meer voor via de loonheffingen
 • De nieuwe wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) wordt uitgesteld tot 1/1/2018. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen nog altijd gebruik maken van de goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst maar deze zal in 2017 geen naheffingen en boetes opleggen als zou blijken dat er wel sprake is van een arbeidsrelatie
 • Heb je personeel met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Dan kun je vanaf 1/1/2017 ook eigenrisicodrager worden voor de WGA-flex. Hiertoe moet het eigenrisicodragerschap al wel gelden voor de WGA-vast en moet er een nieuwe garantieverklaring ingediend worden bij de Belastingdienst.