Betalingsproblemen door coronavirus? We helpen je graag met het aanvragen van Uitstel van betaling

Nederland lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Zo dragen we allemaal als mens een steentje bij aan het afremmen van het coronavirus. Goed werk, maar voor sommige ondernemers desastreus. Opdrachten die afgezegd worden, facturen die later betaald worden – of niet, als je opdrachtgever zelf z’n deuren moet sluiten. En ondertussen lopen jouw betalingsverplichtingen door. Maar de Belastingdienst kan je helpen. Wij staan je daarbij graag terzijde.

Ben je ondernemer of zzp’er en heb je betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kun je, nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kun je de te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Bijzonder uitstel van betaling

Je kunt uitstel aanvragen voor de volgende aanslagen:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting/BTW
  • Loonbelasting

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst: bellen heeft geen zin. Onderaan deze blog vind je een concepttekst. De te betalen belasting wordt niet kwijtgescholden: de Belastingdienst stopt alleen met invorderingsmaatregelen. De gebruikelijke boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoef je niet te betalen. De Belastingdienst rekent wel rente over het bedrag.

Je moet daarna wel binnen 2 weken een verklaring van een derde deskundige toe te sturen: ook daarbij kunnen wij behulpzaam zijn.

Wat je precies moet doen, lees je hieronder bij ‘Uitstel van betaling aanvragen’.

Verlaging van je voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona en betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunnen wij je helpen door je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt.

Neem contact met ons op als je je voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wilt verlagen. Mail daarvoor een kopie van je voorlopige aanslag naar info@cijfercombinatie.nl. We bellen je dan om te overleggen tot welk bedrag de aanslag aangepast moet worden en dienen de aangepaste voorlopige aangifte voor je in.

Uitstel van betaling aanvragen

Wanneer kun je uitstel aanvragen?

Dat kan pas nadat je een aanslag ontvangen hebt, dus niet al op voorhand. Je moet dus wachten tot je de naheffingsaanslag ontvangt. Direct daarna kun je de brief versturen.

NB: je kunt overwegen je facturatie over maart nog even uit te stellen tot april. Dan loopt die omzet mee in het tweede kwartaal en hoef je niet in april al de BTW af te dragen. Het betekent wel dat je ook langer moet wachten op de betaling van je klanten, dus kijk even of dat voor jou verstandig is.

Wanneer moet de verklaring van de derde deskundige opgestuurd worden?

Binnen 2 weken nadat je uitstel aanvraagt. Dit hoeft dus níet tegelijkertijd met de brief. Als wij je cijfers kennen kunnen we, met jouw input over het waarom, voor jou optreden als derde deskundige.

Wat moet er in de verklaring van de derde deskundige staan?

We moeten daarin samen aantonen dat:

  • er sprake is van bestaande betalingsproblemen. Bijvoorbeeld aan de hand van cijfers over je teruggevallen inkomsten en geannuleerde opdrachten, in relatie tot overige betalingsverplichtingen
  • je betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus. Bijvoorbeeld door aan te tonen welke opdrachten geannuleerd zijn en waarom, maar ook hoe wat je verwachtingen zijn voor de toekomst
  • je onderneming levensvatbaar is, bijvoorbeeld aan de hand van cijfers van voorgaande jaren

Wij gaan daar op korte termijn een checklist voor opstellen die we samen kunnen doorlopen om tot die verklaring te komen. Maar aarzel niet om nu alvast voor jezelf de feiten te verzamelen!

Heb je vragen? Bel ons gerust op 020 – 770 1259.

Hieronder een voorbeeldbrief om zelf uitstel aan te vragen.

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

 

<Plaats en datum>

Betreft: verzoek tot uitstel van betaling voor aanslag/aangifte <nummer van de aanslag, niet het betalingskenmerk!>

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doe ik een verzoek tot uitstel van betaling voor de aanslag met het bovengenoemde nummer.

Door de gevolgen van het Corona-virus is mijn/onze onderneming in financiële problemen geraakt. Daardoor ben ik/zijn wij niet in staat tijdig aan de betalingsverplichtingen van deze aanslag te voldoen.

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat

de betaling van mij/onze openstaande verkoopfacturen vertraging oploopt doordat mijn/onze opdrachtgevers zelf in financiële problemen zijn geraakt en ik/wij dus langer moet wachten op betalingen.

En/of

sinds de bekendmaking van de overheidsadviezen en -maatregelen mijn/onze opdrachtgevers hun opdrachten aan mij/ons tot nader order hebben geannuleerd.

En/of

Sinds de bekendmaking van de overheidsadviezen en -maatregelen ik/wij noodgedwongen mijn/onze voorgenomen projecten heb/hebben moeten annuleren en er geen zicht is op wanneer deze hervat kunnen worden.

Ik/wij vragen uitstel van betaling voor een periode van <aantal> maanden.

Ik/wij zal/zullen binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief een verklaring van een derde deskundige indienen als onderbouwing van de situatie.

Graag ontvang ik een voorlopige bevestiging van het verleende uitstel.

Met vriendelijke groet,

<afzender>

We wensen iedereen sterkte in deze lastige tijd. Laten we hopen dat we met z’n allen corona snel onder controle hebben. En mocht je in de komende periode geconfronteerd worden met wat extra vrije tijd: probeer er dan ook maar van te genieten. Voor je het weet werken we ons allemaal weer een slag in de rondte!