Werktijdverkorting voor je personeel in verband met Corona

De overheid maakt het als gevolg van het corona virus mogelijk om (een deel van) je personeel tijdelijk minder te laten werken. Voor de niet-gewerkte uren ontvang jij als werkgever dan achteraf een WW-vergoeding via het UWV.

De overheid vraagt werkgevers om in ieder geval tot 6 april a.s. personeel zo veel mogelijk thuis te laten werken. Maar niet voor iedere job is dat haalbaar. Bijvoorbeeld als je met speciale apparatuur werkt,  in teams werkt of het werk locatiegebonden is. Ook kan het zijn dat opdrachten zijn weggevallen waardoor er gewoonweg geen werk meer is. Een behoorlijke strop voor werkgevers: de salarissen moeten immers gewoon doorbetaald worden.

Je kunt werktijdverkorting aanvragen als je kunt aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt door de gevolgen van het corona virus.

Eerst vraag je een vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Met deze vergunning ga je naar het UWV voor de aanvraag. Kijk voor meer informatie over de regeling op Ondernemersplein.

Kort samengevat:

Werktijdverkorting

 • Het moet gaan om een tijdelijk verlies van werkuren van minstens 20% over het hele bedrijf en alle vestigingen, voor een periode van minimaal 2 en maximaal 24 weken
 • De regeling biedt geen oplossing als 20% van het personeel ziek is of preventief niet mag komen werken
 • Werknemer moet WW rechten hebben opgebouwd, dus in 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 kalenderweken hebben gewerkt als werknemer
 • Je moet het verzoek indienen bij Ministerie van SZW
 • Na het verkrijgen van de vergunning meld je dat bij UWV
 • De vergunning is 6 weken geldig en kan drie keer worden verlengd, tot maximaal 24 weken
 • Na afloop van de vergunning vraagt de werkgever de WW uitkering aan
 • De werkgever betaalt gedurende de vergunningsperiode het volledige loon door
 • UWV vergoedt dus pas achteraf de uren die minder gewerkt zijn aan de werkgever
 • In de aanvraag moet de oorzaak beschreven worden. Doe dit niet te summier, dat kan nl. de procedure vertragen
 • Het percentage werkvermindering moet aansluiten bij het percentage werknemers en uren dat minder gewerkt gaat worden

Na afgifte van de vergunning kunnen er geen werknemers meer toegevoegd worden dus zorg dat je aanvraag compleet is.

Meer informatie? Klik op een van de links in dit bericht of neem contact met ons op via info@cijfercombinatie.nl.