ZZP’er en geen werk meer door het corona virus?

Heb je al langere tijd een eigen bedrijf en kom je in financiële problemen door het corona virus? Niet iedereen kan thuis werken. En we horen van veel kanten dat opdrachten geannuleerd worden. Dat betekent een grote strop voor zzp’ers die met lege handen blijven zitten. Maar er zijn mogelijkheden.

Je kunt misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. Je kunt in aanmerkingen komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal, vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De voorwaarden

 • Je bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat je met je bedrijf genoeg verdient om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Je totale inkomen moet voldoende zijn voor jou en je gezin
 • Je moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in je bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds

Uitkering voor levensonderhoud

Heb je tijdelijk een laag inkomen en kun je geen lening krijgen van de bank? Dan kun je misschien een uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Je krijgt de tijdelijke uitkering eerst als renteloze lening.

Duur Bbz-uitkering

Je kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. Hopelijk is dat niet nodig.

Periodieke uitkering als renteloze lening

In principe is de periodieke uitkering een lening. Je betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of je bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of je de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen.

De uitkering vult je inkomen aan tot bijstandsniveau. Heb je te weinig ontvangen, dan vult de gemeente de uitkering aan.

Eigen vermogen en Bbz

Heb je vermogen boven een bepaalde grens, dan kan de gemeente de bijstand verstrekken in de vorm van een lening. Meer info over de actuele vermogensgrens lees je in de normenbrief.

Vermogen dat verbonden is aan je bedrijf telt daarvoor niet mee.

Bedrijfskapitaal Bbz

Vormen de tijdelijk financiële problemen een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van je bedrijf? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van je vermogen.

Met het bedrijfskapitaal kun je je tijdelijke betalingsproblemen overbruggen.

Wat nu?

Het begint met het maken van een serieuze prognose. Breng in kaart wat je (noodzakelijke) vaste lasten zijn. Welke reserves je eventueel kunt aanspreken. En wat je verwachting is voor de inkomsten uit je bedrijf. Kun je op een andere manier inkomsten genereren, bijvoorbeeld door diensten op afstand te leveren? Of door je product aan te passen? Maak vervolgens een financieel plaatje: hoe gaat het er het komende jaar uitzien? Waar kom je in de knel? Als je daarbij hulp nodig hebt helpen we je graag.

Altijd noodzakelijk bij een Bbz aanvraag

 • Schriftelijk ingevuld standaard intake-formulier van de gemeente
 • Kopie uittreksel handelsregister KvK
 • Kopie van beleggingsverzekeringen, lijfrentes en levensverzekeringen
 • Ondernemersplan (bij starters)
 • Jaarrekening (laatste 3 boekjaren bij gevestigde ondernemers)
 • Oprichtingsakten/contracten (bij samenwerkingsverbanden)
 • Kopie van eventueel andere benodigde vergunning(en)
 • Curriculum Vitae = opleidingen en werkervaring
 • Wat vraag je aan krediethoogte en periodieke uitkering
 • Kopieën van de laatste stand van de (betaal- en spaarrekeningen bij banken)

Afwijzingsgronden

Je aanvraag kan worden afgewezen op basis van de volgende aspecten:

 • Je bedrijf is niet levensvatbaar. Bijvoorbeeld omdat je bedrijf niet kan voldoen aan rente- en aflossingsverplichtingen. Of niet kan voorzien in je levensonderhoud
 • Je kunt een beroep doen op andere voorzieningen. Zoals lijfrentes en aandelen die je kunt verzilveren. Of als een bank, familie of bevriende relatie je geld kan lenen
 • Jij of je partner hebt inkomsten buiten het bedrijf
 • Je werkt minder dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf
 • Je bent niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Meer informatie over het aanvragen van een Bbz uitkering vind je op https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/