Even geen Corona…

Tussen al het corona-nieuws door vonden wij dit bericht: Grupo Modelo, brouwer van onder andere Corona-bier, stop tijdelijk met het brouwen. In plaats daarvan sluit het bedrijf zich aan bij de strijd tegen de pandemie en doneert 300 duizend tubes handgel, met alcohol uit het eigen bier. Ook benieuwd hoe dat ruikt?

Maar nu weer even serieus. Hoe staan we ervoor in ondernemend Nederland?

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Nog een paar dagen en dan moeten de BTW aangiftes over het eerste kwartaal weer ingediend zijn. Maar wat als je niet kunt betalen? Dan kun je – net als voor de aanslag inkomstenbelasting, Zvw, vennootschapsbelasting en loonheffing – bijzonder uitstel aanvragen. Je mag de betaling dan 3 maanden uitstellen. Het uitstel geldt dan meteen ook voor volgende nieuwe aanslagen die binnen die termijn van 3 maanden vallen.

Je kunt niet meteen uitstel aanvragen: dat kan pas als je een aanslag ontvangen hebt. Je hoeft niet te wachten tot je alle aanslagen ontvangen hebt: 1 aanslag is voldoende.

Hoe dan?

Je logt in met je DigiD. Is je onderneming een aparte rechtspersoon? Dan kan een bestuurder, werknemer of fiscaal dienstverlener zoals CijferCombinatie inloggen met z’n eigen DigiD. Dat DigiD wordt verder niet gebruikt bij de aanvraag. Je vult de gegevens van het bedrijf in, inclusief de RSIN of je BSN.

Krijg je aanslagen voor belastingen waarvoor je nog geen bijzonder uitstel hebt aangevraagd? Dan moet je voor die aanslagen alsnog online apart uitstel aanvragen.

Hier moet je zijn voor uitstel

Voorlopige aangifte 2020

Veel brave ondernemers betalen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020. Dat kan nu even helemaal niet uitkomen als je ondernemer bent en je inkomsten zijn stilgevallen. En misschien betaal je daardoor wel te veel. Wij kunnen je helpen door een (vervangende) voorlopige aangifte over 2020 in te dienen. Laat ons weten wat je geschatte omzet over 2020 zal gaan zijn dan komen we bij je terug met een advies.

Kinderopvang en corona

Wat moet je als ouders doen nu de kinderopvang tijdelijk gesloten is? In de eerste plaats natuurlijk diep ademhalen en gezellige spelletjes bedenken! En verder:

  • Meld je kind niet af bij de kinderopvang, anders loop je kans dat je je plek verliest;
  • Betaal de factuur van de opvang
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor je kinderopvangtoeslag: dan hou je recht op de toeslag

Als je kinderopvangtoeslag ontvangt en een eigen bijdrage betaalt, krijg je een compensatie over die eigen bijdrage over de periode 16 maart t/m 28 april 2020.

Meer informatie voor ouders en kinderopvang vind je hier

En wat is er verder nieuw qua corona?

Ze zitten gelukkig niet in stil Den Haag: er zijn weer nieuwe fiscale maatregelen voor ondernemers aangekondigd in verband met het coronavirus. De details moeten nog uitgewerkt worden, maar het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk ingaan. Hieronder een overzicht.

Vennootschapsbelasting – regeling voor BV’s

BV’s kunnen voor de vennootschapsbelasting een verlies verrekenen met de winst van eerdere jaren: een beetje vergelijkbaar met de middeling die zelfstandigen kunnen toepassen bij de inkomstenbelasting. Normaal kan dat alleen maar achteraf als de aangifte definitief is, maar in het kader van corona kunnen BV’s daar nu al een voorschot op nemen als ze verwachten in 2020 verlies te draaien. Dat verwachte verlies wordt voor de vennootschapsbelasting dan al op voorhand verrekend met winst die in 2019 gerealiseerd is, waardoor er over 2019 minder betaald hoeft te worden. Het voordeel voor bedrijven is duidelijk: het geld blijft direct bij de hand!

Er moet daarvoor een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019 ingediend worden. Dan hoef je dus niet te wachten tot je jaarcijfers 2020 klaar zijn om het geld van die verliesverrekening terug te krijgen.

Er wordt een zgn. ‘coronareserve’ gevormd in de cijfers van 2019. Deze mag niet hoger zijn dan de winst van 2019, en ook niet hoger dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Als je een BV hebt en dit op jou van toepassing is helpen we je graag om vennootschapsbelasting 2019 terug te vragen.

Verlaging gebruikelijk loon – regeling voor DGA’s

Als je meewerkt in een BV waarin je een aanmerkelijk belang hebt of jezelf verloont vanuit je holding, moet je jezelf een salaris toekennen en daar loonheffing over betalen. Ook als de onderneming minder of geen omzet heeft.

Door de coronacrisis is er veel omzetverlies. Dan kan het lastig of zelfs onmogelijk worden het DGA salaris op niveau te houden. Binnen deze regeling mag een ondernemer tijdelijk zijn of haar loon verlagen, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.

Het is nu nog niet duidelijk hoe deze regeling ingevuld zal gaan worden. Doen wij jouw DGA-salarisadministratie en wil je je salaris verlagen? Neem dan even contact met ons op.

Versoepeling urencriterium – regeling voor ZZP’ers

Om als ZZP’er in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming besteden. Dat wordt natuurlijk lastig als er over een langere periode geen opdrachten zijn.

Daarom mag je er nu van uitgaan dat je in de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed: ook als je die uren niet werkelijk gemaakt hebt. Dat geeft lucht want dan zit je voor die periode in ieder geval aan de norm.

De regeling geldt ook voor ondernemers in seizoensafhankelijke branches zoals horeca en evenementen. Ligt de piek in je werk normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 31 mei? Dan mag je uitgaan van hetzelfde aantal gewerkte uren als in de piekperiodes van andere jaren.

Versoepeling werkkostenregeling – regeling voor werkgevers

Als een werkgever een onbelaste vergoeding (in geld of goed) aan een werknemer geeft, valt dat onder de werkkostenregeling. Daarbinnen mag je als werkgever per jaar tot maximaal 1,7% van de loonsom van het bedrijf aan onbelaste vergoedingen verstrekken. In 2020 wordt die ruimte eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Zo kun je als werkgever je werknemers in deze moeilijke tijd iets extra’s geven, bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Goed voor het moraal!

Betaalpauze hypotheekverplichtingen

Hypotheekverstrekkers kunnen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal 6 maanden, als zij door de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betaalverplichtingen kunnen voldoen. Normaal zou dit bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 moeten worden terugbetaald. Deze nieuwe maatregel regelt twee zaken:

  • Ten eerste hoeft de aflossingachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden aangezuiverd maar kan deze worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek (maximaal 30 jaar);
  • Ten tweede kan de hypotheeknemer in plaats hiervan kiezen om de resterende lening te splitsen. Daardoor hoeft de maximaal 6 maanden achterstand niet per se te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dat ook apart binnen bijvoorbeeld 5 jaar worden afbetaald.

Zoals je weet doet CijferCombinatie niet aan hypotheken. Neem contact op met je hypotheekadviseur als je hier meer over wilt weten.

Tot slot: mondkapjes….

Nee, wij zijn (ook) geen dokter, en hebben geen idee of een mondkapje helpt het virus te bestrijden. Maar als je op een modieuze, simpele manier toch iets wilt doen, kijk dan eens naar deze facebook-bijdrage.

Geef toe, het is een aardige jongen en hij is Aziatisch van oorsprong, dus misschien weet hij iets wat wij niet weten?

Stay strong, hou afstand en was je handen. En op tijd naar bed he!

Caroline