Ondernemersaftrek voor de eenmanszaak

We hebben het al eens eerder gehad over de eenmanszaak en ook over de winst & verliesrekening. We weten dus ondertussen hoe de winst voor een onderneming wordt vastgesteld. Maar wat gebeurt er nu? Dit is niet het bedrag waar we belasting over betalen. Als zelfstandig ondernemer heb je namelijk recht op ondernemersvoordelen. Maar wat is dit precies?

Beloning van de belastingdienst
Wij Nederlanders zijn trots op onze ondernemende aard. Om ondernemers een steuntje in de rug te geven en te belonen voor zijn of haar bijdrage in de economie, is de ondernemersaftrek in het leven geroepen. Je hebt alleen recht op deze aftrek als je voldoet aan het urencriterium van 1225 en je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld werk in loondienst). Hieronder zullen wij de onderdelen per post bespreken.

Zelfstandigenaftrek
Dit is je basisaftrek en deze bedraagt € 7.280,-. De aftrek is van toepassing op ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Je kunt nooit meer aftrek hebben dan wat je winst is. Is je winst € 6.000,- dan heb je dus een aftrek tot je winst € 0,- is. Het restant mag je in de volgende 9 jaar verrekenen als je winst hoger is.

Startersaftrek
De startersaftrek is een aanvulling op de zelfstandigenaftrek en bedraagt € 2.123,-. Deze kan maximaal 3 keer worden toegepast in de eerste 5 jaar dat jouw onderneming bestaat.  Daarbij moet je ook minimaal 1 jaar voor de start van de onderneming geen ondernemer zijn geweest.

Speur- en ontwikkelingswerk
De wet voor speur- en ontwikkelingswerk wil ondernemers op ieder niveau stimuleren om mee te  werken aan technologische vernieuwingen. Ben jij als ondernemer bezig om in je productieproces te innoveren dan kan je dit aangeven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (www.rvo.nl) Als deze jouw werkzaamheden goedkeurt voor aftrek geven zij een verklaring af met daarin ook het bedrag dat je kunt aftrekken. Voorwaarde is wel dat je minimaal 500 uur besteed aan deze werkzaamheden.

Meewerkaftrek
Werkt je fiscale partner minimaal 525 uur mee in jouw onderneming en krijgt deze hiervoor geen vergoeding of een vergoeding van minder dan € 5.000,- per jaar, dan kun je de meewerkaftrek toepassen. (Let op, je mag dit bedrag niet van de winst aftrekken!) Deze uren moeten wel  aannemelijk gemaakt kunnen worden.

Het bedrag aan meewerkaftrek kan als volgende worden bepaald :

Minder dan 525 uur : geen aftrek
525 – 875 uur                    : 1.25% van de winst
875 – 1225 uur                   : 2% van de winst
1225 – 1750 uur                  : 3% van de winst
1750 uur of meer                 : 4% van de winst

Stakingsaftrek
Misschien kom je op een punt in je leven dat je iets anders wilt gaan doen, of krijg je een goed bod voor je bedrijf. Natuurlijk zijn er ook minder leuke omstandigheden waardoor je misschien je bedrijf moet staken. In dat geval zal je over het laatste stukje winst, ook wel stakingswinst genoemd, belasting moeten betalen. Over deze winst krijg je een extra korting, namelijk de stakingsaftrek. Deze is gelijk aan de winst, maar maximaal €3.360.

Er is een aantal uitzonderingen en bijzondere regels voor de stakingsaftrek. De berekening van de stakingswinst is ook iets anders dan bij de normale winst uit onderneming. Mocht je hiervoor in aanmerking komen, dan is het verstandig om hierbij de juiste hulp te schakelen.

Belastingparadijs
Velen zien Nederland niet als een belastingparadijs, immers, we betalen altijd teveel. Maar als je de weg een beetje kent, dan is er een hoop mogelijk. Zeker voor de kleinere ondernemers. Hopelijk is na dit blog er weer een hoop duidelijker geworden. Mocht je toch nog tegen vragen aanlopen of advies willen over jouw specifieke situatie dan helpen wij je natuurlijk graag verder.