Corona ondernemersupdate 18 maart

Op 17 maart jl. hebben we een aantal blogs gepubliceerd over het corona virus. Of beter: welke ondersteuning je als ondernemer kunt krijgen van de overheid in deze lastige tijd. Inmiddels is er weer nieuws. Hierbij de update.

Maar eerst willen we onze hoop uitspreken dat jij en je naasten gezond zijn. En dat je de moed niet opgeeft! Ondernemers zijn van nature gelukkig moedige mensen. Dus we hopen dat die karaktertrek je ook nu helpt.

Update bijzonder uitstel voor het betalen van belastingen

Heb je ons eerdere bericht gemist? Lees hier. Na je uitstelverzoek wordt de invordering van de aanslag direct uitgesteld. Beoordeling van je uitstelverzoek gebeurt achteraf. Wat de criteria daarvoor zijn is nog onduidelijk. Maar je krijgt wel meer tijd om je bewijsmateriaal op te sturen.

We meldden al dat er wel rente berekend wordt over het uitstel. Maar dat zal niet de gebruikelijke invorderingsrente van 4% (BTW, IB en LB) of zelfs 8% (VPB) zijn maar 0,01%. Dat scheelt. Ook de belastingrente zal naar dit tarief verlaagd worden.

Die renteverlaging is wel tijdelijk. De verlaging gaat in per 1 juni 2020, en voor de inkomstenbelasting per 1 juli 2020. De boete voor het niet tijdig betalen van de aanslag vervalt of wordt achteraf teruggedraaid.

Update werktijdverkorting voor personeel

De regeling waarover we in ons vorige bericht spraken is inmiddels ingetrokken. Er komt een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling is losgekoppeld van de WW, en maakt het mogelijk werkgevers beter en sneller financieel te ondersteunen.

De voorwaarden:

  • verwacht omzetverlies minimaal 20%
  • compensatie tot maximaal 90% van de loonkosten (afhankelijk van omzetverlies)
  • UWV verstrekt een voorschot van 80%
  • er mag in de subsidieperiode geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen

Update Tijdelijke Financiele Ondersteuning

In plaats van de BbZ uitkering (zie onze vorige blog) komt er een tijdelijke, soepelere regeling voor ondernemers die door corona inkomen zien wegvallen. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Je inkomen wordt dan voor een periode van 3 maanden aangevuld tot het sociaal minimum.

Deze uitkering loopt via de gemeente en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Je moet je aanvraag natuurlijk wel goed onderbouwen. Het is binnen deze regeling ook mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal te verkrijgen, tegen een verlaagd rentepercentage.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Sommige sectoren hebben extra te lijden van de gezondheidsmaatregelen van het kabinet, door gedwongen sluiting. Denk aan horeca en de reisbranche. De verloren inkomsten kunnen bijna niet meer ingehaald worden. Het kabinet werkt nu aan een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in die sectoren. Meer info daarover volgt.

Waar kun je terecht?

Bij ons natuurlijk. Wij kunnen je helpen met de aanvraag van tegemoetkomingen. Wil je direct meer weten over een en ander kijk dan op de site van de Belastingdienst of het speciale corona loket van de Kamer van Koophandel.