Corona ondernemers update – de tweede fase

Hoe hadden we begin dit jaar kunnen bedenken dat ‘een virusje’ het hele leven op z’n kop zou zetten? Inmiddels is het juni en Corona is er nog steeds. Veel ondernemers staat het water tot de lippen, terwijl het anderen onverwacht voor de wind gaat. De overheid heeft een tweede pakket aan ondersteuning afgekondigd voor de tweede fase. Hier een update.

Tozo 2

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) krijgt een verlenging van 4 maanden: van 1 juni t/m 30 september 2020. Deze kun je met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Had je al een Tozo 1 uitkering dan kun je een verkorte aanvraag indienen zodra je woongemeente de procedure gereed heeft. In Amsterdam krijgen ondernemers die Tozo 1 hebben bijvoorbeeld een mail met een link om Tozo 2 aan te vragen.

Je krijgt niet automatisch Tozo 2: die moet je echt apart aanvragen. De uitkering kan worden toegekend over de maanden juni tot en met september. Heb je al een Tozo 1 uitkering over bv. juni tm augustus, dan heb je alleen recht op de Tozo 2 over de maand september.

Wat is er veranderd in de Tozo?

In tegenstelling tot Tozo 1 is er nu wel een partnerinkomenstoets. Het kabinet verwacht namelijk dat meer zelfstandige ondernemers de komende maanden weer kunnen opstarten. Het inkomen van je partner telt dus mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het gezamenlijk inkomen boven het sociaal minimum komt kun je geen aanspraak meer maken op de Tozo 2. Bij de aanvraag van Tozo 2 moet je verklaren hoe hoog het inkomen van jezelf en van je partner is. Dit gaat pijn doen bij een aantal tweeverdieners: dat lezen we links en rechts al.

Voor de lening bedrijfskapitaal onder de Tozo kom je niet meer in aanmerking als er surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waar je mee samenwerkt. Je kunt nog wel de Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet.

Doe de checklist om te kijken of je in aanmerking komt voor de Tozo 2.

Verlenging en aanpassing NOW

De eerste NOW-regeling voor werkgevers is per 31 mei afgelopen. Maar er is een nieuwe regeling met aangepaste voorwaarden. Als je als werkgever minstens 20% omzetverlies verwacht over juni t/m september 2020 kun je vanaf 6 juli a.s. een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor die maanden. De systematiek van de regeling is hetzelfde gebleven, maar er zijn ook aanpassingen.

Wat is er nieuw in de NOW 2.0?

In plaats van 30% is de vaste opslag verhoogd naar 40%. Daarmee levert de NOW 2.0 ook een bijdrage aan andere kosten dan loonkosten. De referentiemaand (was januari) wordt maart 2020. Als de werkelijke loonsom in maart t/m mei hoger is dan in januari t/m maart wordt ook in de NOW 1-regeling maart als uitgangspunt genomen. Hierdoor worden seizoensgebonden bedrijven beter ondersteund.

Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Het zou immers een beetje raar zijn om overheidssteun aan te vragen als er wel geld is voor bonussen.

Bij ontslag van personeel is er nog steeds een correctie op de subsidie, maar niet meer bij ontslag op bedrijfseconomische redenen. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft van kracht.

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen: ze moeten bij de aanvraag van de NOW 2.0 hierover een verklaring afleggen.

Uitstel van betaling belastingen

De mogelijkheid om bijzonder uitstel aan te vragen is verlengd tot 1 september 2020. Boetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden voldaan. Wel betaal je belastingrente maar die blijft met 0,01% alleszins acceptabel. Als je bijzonder uitstel aanvraagt geldt dat meteen voor alle belastingsoorten behalve lokale belastingen zoals bv. afvalstoffenbelasting.

Let op: Je krijgt 3 maanden uitstel vanaf het moment van de eerste uitstel-aanvraag. Stel dat je op 13 mei uitstel hebt aangevraagd, dan loopt dat uitstel tot 12 augustus. Krijg je daarna een andere aanslag? Dan geldt ook daarvoor het uitstel tot 12 augustus.

Belangrijk is dat je wel de vereiste aangiftes blijft indienen, zelfs al kun je ze niet direct betalen!

Uitstel voor een VOF of maatschap?

Als je uitstel aanvraagt voor een VOF of maatschap dan geldt dat verzoek alleen voor de aanslagen van die VOF of maatschap. Dus niet voor bv. inkomstenbelasting van de vennoten. Daarvoor moet een apart verzoek voor iedere vennoot of maat worden ingediend.

Via deze link kun je online uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden.

Wil je langer dan 3 maanden uitstel? Dat kan tot nu toe alleen per brief. Stuur ‘m naar
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen
en geef daarin aan waarom, voor welke belastingsoorten en tot wanneer je uitstel wilt.

Doe de Corona check

Handig: met de KvK Corona regelingencheck krijg je op basis van een paar vragen inzicht in de regelingen die mogelijk op je bedrijf van toepassing zijn.

En er was meer…

Wil je meer lezen over de eerdere maatregelen die nog steeds van kracht zijn? Kijk dan in onze eerdere blogs.

Heb je nog vragen? Bel ons gerust: 020 – 770 1259.